[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 14 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartการโอนงบประมาณประจำปี
heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartสรุปผลการประเมินการจัดการบริการสาธารณะ
heartเทศบัญญัติ การดำเนินกิจการประปา

heartเทศบัญญัติ (ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ

heartรายงานผลการลดใช้พลังงาน

heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส

heartแผนการใช้จ่ายเงินประจำปี รายไตรมาส 

heartรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการ 

heartข้อมูลสถิติการให้บริการในรอบ 6 เดือน

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smileyการพัฒนาบุคลากร
smileyนโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล
smileyนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smileyการดำเนินตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smileyนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smileyข้อบังคับว่าด้วยการรักษาวินัย
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
smileyการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร 
smileyการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 
smileyหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบสวนการลงโทษทางวินัย
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก 
smileyช่องทางการร้องเรียนในการบริหารทรัพยากรบุคคล 
smileyประกาศหลักเกณฑ์
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน
  


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
[ 2/ก.พ./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุคอมพิวเตอร์ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / ) โดย admin
[ 2/ก.พ./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 4 / ) โดย admin
[ 2/ก.พ./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 12 / ) โดย admin
[ 31/ม.ค./2566 ] ประกาศการขายพัสดุรื้อถอนโรงสูบน้ำดิบ จำนวน 3 รายการ ( 8 / ) โดย admin
[ 31/ม.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีการศึกษา 2565 (สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 6 / ) โดย admin
[ 30/ม.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 14 / ) โดย admin
[ 30/ม.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเทศบาลชวนเต้น (แอโรบิค) เทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 7 / ) โดย admin
[ 26/ม.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 2393 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / ) โดย admin
[ 26/ม.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรายงานขอจัดซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 10 / ) โดย admin
[ 24/ม.ค./2566 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 8 / ) โดย admin
ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
3 โดย : bnk9
3/ก.พ./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตรวจสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน ( 5 / )
    ตรวจสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนจีน ตรวจ รักษา ให้คำแนะนำ พอกเข่าแก้ปวดเมื่อย ประคบสมุนไพร ฝังเข็ม กัวซา ครอบแก้ว และมีการจ่ายยาแผนปัจจุบัน อ่านต่อ....
17 โดย : bnk9
17/ม.ค./2566     
Not Rated stars ( Not Rated / 0 )
ตัดหญ้า เขต 1 ( 11 / )
    ตัดหญ้า กวาดถนนบริเวณไหล่ทาง เขต 1 อ่านต่อ....
มติ ก.ท.จ. สมุทรสงคราม
[ 7/ม.ค./2566 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 12/2565 ( 11 / ) โดย admin
[ 28/ธ.ค./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 65 ( 23 / ) โดย admin
[ 22/ธ.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 11/2565 ( 22 / ) โดย admin
[ 8/พ.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 10/2565 ( 64 / ) โดย admin
[ 6/ต.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 9/2565 ( 103 / ) โดย admin
[ 28/ก.ย./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 8/2565 ( 73 / ) โดย admin
[ 9/ก.ย./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 65 ( 85 / ) โดย admin
[ 18/ส.ค./2565 ] แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ 7/2565 ( 108 / ) โดย admin
[ 9/ส.ค./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 65 ( 117 / ) โดย admin
[ 11/ก.ค./2565 ] สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 ( 166 / ) โดย admin
เขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก
หน่วยงานภาครัฐ
    

   
  
  
  
  
ประชาสัมพันธ์Spot รณรงค์ป้องกันโควิด-19

กระดานถามตอบ


หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
04058 : Review เกม Jackpot Builders จากค่าย Wazdan   (0/0)
002
6 ก.พ. 2566 : 19:57
04057 : สล็อตฝากถอนวอเลท   (1/0)
สล็อตฝากถอนวอเลท
6 ก.พ. 2566 : 17:48
01478 : เนื่องจากมีผู้สอบถามคำถามเข้ามามาก ทางเทศบาลตำบลบางนกแขวก จึงขอตอบคำถามที่พบบ่อย  (825/1)
bnk9
17 ก.พ. 2564 : 11:21
01500 : รบกวนตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 ให้หน่อยค่ะ  (1,084/2)
เด็กหลังวัดเจริญ
26 มี.ค. 2564 : 14:51
01503 : สอบถามข้อมูลหน่อยค่ะ  (1,190/3)
หมาฉันต้องไม่บ้า
29 มี.ค. 2564 : 15:05
02033 : ขอสอบถามเรื่องน้ำปะปา  (433/3)
เจ้าหนูจำมัย
25 เม.ย. 2565 : 10:39
02022 : เสียงตามสายชุมชน  (382/2)
PYW
19 เม.ย. 2565 : 20:31
02035 : จ่ายภาษี  (384/2)
ร่ำรวย มั่นคั่ง
25 เม.ย. 2565 : 17:55
01506 : สอบถามเรื่องภาษีป้าย  (2,962/2)
วันวิสา คะบูชา
31 มี.ค. 2564 : 22:12


ทำเนียบบุคลากร
นายสุรศักดิ์ บุญประสพ
นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก
0872583322
คลังรูปภาพ
S__33349727.jpg
 
S__33349695.jpg
 
Facebook ทต.บางนกแขวก


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สารคดีเฉลิมพระเกียรติ
ร้องเรียนการทุจริต
ผลการประเมิน ITA
แจ้งทุจริตการสอบ
ผลการประเมิน LPA
โตไปไม่โกง
ชีวประวัติอภิเดช ศิษย์หิรัญ
การประเมิน ITA
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้
สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย
คู่มือ
 

ตรวจค่าฝุ่น pm2.5
รวมลิงค์หน่วยงานต่างๆ
 
ข่าวสารตลาดแรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง