[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ
heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
heartแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
heartรายงานการรับจ่ายเงินประจำปี

heartรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการและสถิติการให้บริการ 

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคค
smiley การจัดการองค์ความรู้ 
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข 
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร 
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน 
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ 
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำ  ปีงบประมาณ 64
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก
smiley หนังสือราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
25/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 7703 สมุทรสงคราม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง ( 1 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80 7703 สมุทรสงคราม จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 1 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 1 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ล้างลานหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคนที ( 5 / )
    วันที่ 24 มกราคม 2565 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางคนที ขอความร่วมมือเทศบาลตำบลบางนกแขวก ล้างทำความสะอาดลานด้านหน้าการไฟฟ้าฯ นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าว และขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จส
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
24/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565 ( 7 / )
    ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2565
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/ม.ค./2565 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยการจัดการขยะในเขตเทศบาล ( 12 / )
    วันที่ 21 มกราคม 2565 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาล โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยการจัดการขยะในเขตเทศบาล ได้จัดทำร่างธรรมนูญสุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะ โดยมีนายวุฒิชัย ย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเทศบาลตำบลบางนกแขวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 11 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชนเทศบาลตำบลบางนกแขวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 11 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 417 60 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 12 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ 417 60 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/ม.ค./2565 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหารสำหรับดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 9 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหารสำหรับดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/150 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>