[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 1 คน

[admin]
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
heartแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการและสถิติการให้บริการ

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคค
smiley การจัดการองค์ความรู้
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำ  ปีงบประมาณ 64
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแท
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
23/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน กจต 650 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 0 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลขทะเบียน กจต 650 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 0 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-6417 สมุทรสงคราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
23/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 2 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่องานกิจการประปา ( 13 / )
    ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่องานกิจการประปา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
22/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารสำหรับดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 5 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดหาอาหารสำหรับดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลฯ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ( 6 / )
    เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนกแขวก นำรถบรรทุกน้ำยาฉีดล้างลานตลาดวัดคริสต์ และฉีดพ่นน้ำยาแบบฝอยละอองบริเวณภายในอาคาร ห้องต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายพัสดุครุภัณฑ์ทึ่ชำรุด งานกิจการประปา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4) ( 6 / )
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการขายพัสดุครุภัณฑ์ทึ่ชำรุด งานกิจการประปา จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 4)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ฉีดพ่นน้ำยาล้างฆ่าเชื้อโควิด - 19 ( 4 / )
    วันที่ 19 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนกแขวก นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นน้ำยาล้างทำความสะอาด บริเวณวัดเจริญสุขารามวรวิหาร หน้าตลาดวัดฯ และตลาดเก่าปากคลองบางนกแขวก เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด - 19
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
19/เม.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ( 13 / )
    กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 12 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม น้ำแข็งตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/122 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>