[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ
heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

heartประกาศการยุบเลิกการจัดตั้งชุมชนของเทศบาลตำบลบางนกแขวก 

heartประกาศยกเลิกระเบียบเทศบาลตำบลบางนกแขวก ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2553

heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
heartแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการและสถิติการให้บริการ 

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคค
smiley การจัดการองค์ความรู้
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำ  ปีงบประมาณ 64
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
15/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่ง ( 7 / )
    เตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตลิ่ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้ำทะเลหนุนสูง ( 10 / )
    การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก ฝนตกสะสม น้ำทะเลหนุนสูง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
6/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( 12 / )
    ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหารดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 16 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดอาหารดูแลผู้พิการที่พักอาศัยในสถานสงเคราะห์คนชราเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำเดือนตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
4/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 17 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์สำหรับที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
29/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( 18 / )
    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดขยะมูลฝอยภายในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
เทศบาลฯ ตัดหญ้า เก็บขยะถนนสายหลัก สายรองทั้ง 2 ข้างทาง ( 21 / )
     วันที่ 28 กันยายน 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก นางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมแรงร่วมใจตัดหญ้า เก็บขยะถนนสายหลัก สายรองทั้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ต้นมะพร้าวล้มขวางคลองตาเมี่ย ( 18 / )
     วันที่ 26 กันยายน 2564 ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ว่ามีต้นมะพร้าวล้มขวางคลองตาเมี่ย ใกล้สะพานข้ามหมู่ที่ 4 ต.บางนกแขวก นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก จึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ ดำเนินการ และเหตุการณ์ดังกล่าวเสร็จเร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ตัดต้นไม้ริมแม่น้ำแม่กลอง ( 14 / )
     วันที่ 26 กันยายน 2564 สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก เขต 2 แและประชาชน ร่วมใจตัดต้นไม้ ต้นไม้เลื้อยริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณใต้สะพานอัมรินทร์ หมู่ที่ 6 ต.บางคนที และการดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงในวันเดียวกัน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
27/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( 17 / )
    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/141 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>