[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เทศบาลตำบลบางนกแขวก
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 13 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ติดต่อเทศบาลฯ
ข้อมูลการดำเนินงาน

heartคำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก 

heartแผนดำเนินงานประจำปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 3 ปี
heartแผนพัฒนาเทศบาล 4 ปี
heartแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
heartรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

heartรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

heartเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
heartเทศบัญญัติ(ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
heartแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ
heartแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
heartแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

heartแผ่นพับเรื่องงานป้องกันต่างๆ
heartกฏหมายและการประชุมสภาเทศบาล
heartประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
heartประกาศกองคลัง
heartรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
heartบแสดงฐานะทางการเงินประจำปี
heartรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
heartสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน 

heart ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
heartแผนการใช้จ่ายเงินรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

heartรายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

heartรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

heartรายงานค่าใช้จ่ายรอบ 6 เดือน

heartรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

heartแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 

heartความพึงพอใจในการใช้บริการและสถิติการให้บริการ 

heartรายการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน​

การบริหารทรัพยากรบุคคล

smiley โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง
smiley รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคค
smiley การจัดการองค์ความรู้
smiley องค์กรแห่งการสร้างสุข
smiley คุณธรรมและจริยธรรมองค์กร
smiley ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
smiley นโยบายความปลอดภัย ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
smiley การประเมินผลการปฏิบัติงาน
smiley หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน
smiley ผลการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและค่าจ้างลูกจ้างประจำ
smiley หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง
smiley การกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำ  ปีงบประมาณ 64
smiley คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแท
smiley คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการการแทนปลัดเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ 
smileyการแบ่งงานและการมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลบางนกแขวก

พัฒนาคุณภาพชีวิต
heartการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

heartการขอสิทธ์รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

heartแบบขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ
heartการขอบัตรประจำตัวคนพิการ

E-Service

heartแบบคำร้องขอใช้น้ำประปา

heartแบบคำร้องขอรับความช่วย
     เหลือจากประชาชน

heartแบบคำร้องขอใช้บริการจัด
     เก็บขยะมูลฝอย

heartแบบคำร้องขอรับใบรับรอง
     ติดตั้งบ่อดักไขมัน  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
22/ก.ค./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ( 1 / )
    วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก น.ส.ขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมแรงร่วมใจตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายหลักบริ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
20/ก.ค./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัว ( 5 / )
    เนื่องด้วยในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2564 เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็นพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 69 พรรษา เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม มอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
15/ก.ค./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ( 10 / )
    วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก น.ส.ขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมใจมอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ ให้กับประชาชนในหมู่ที่ 1 - 7 ต.บางนกแขวก และหมู่ที่ 6 ต.บางคนที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.ค./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 8 / )
    วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 การดำเนิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ค./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบ้านขนมดารา ( 21 / )
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลบางนกแขวก ดำเนินการฉีดน้ำยาคลอรีนพ่นฆ่าเชื้อที่ร้านขนมดารา ตามคำร้องขอของเจ้าของร้าน เทศบาลฯ ได้ดำเนินการตามคำร้องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
7/ก.ค./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ร่วมระงับเหตุไฟไหม้บ้านนายแบน หมู่ 6 ต.บางคนที ( 20 / )
    วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก ได้สั่งการให้งานป้องกันเทศบาลตำบลบางนกแขวกร่วมระงับเหตุเพลิงไหม้บ้านนายแบน นางมณีวรรณ ถังกระโทก อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 7 ต.บางคนที
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
21/มิ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
เก็บขยะ ผักตบคลองตาเมี้ย ( 32 / )
    วันที่ 18 และ 20 มิถุนายน 2564 นำโดยนายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกัน กำจัดกิ่งไม้ ตอไม้ ผักตบชวา ที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองตาเมี่ย ซึ่งได้รับแจ้งจากท่านรองนายกฯและประธานสภาฯและนายกฯได้สั่งการและเข้าดำเนิน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มิ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ตัดแต่งกิ่งไม้ใหญ่ (ต้นจามจุรี) ( 29 / )
    วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก น.ส.ขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมมือ ร่วมใจตัดแต่งกิ่งต้นไม้ใหญ่ (ต้นจามจุรี) ภายในโรงเรียนวัดเจริญฯ เพื่อเป็นการเตรียมรับฤดูฝน และความปลอ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มิ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ประชาคมบ้านบางคนที ( 30 / )
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก น.ส.ขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นในชุมชนบ้านบางคนที ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งเว
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/มิ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
ประชาคมปากคลองบางนกแขวก ( 25 / )
    วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก น.ส.ขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นในชุมชนปากคลองบางนกแขวก ผู้เข้าร
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>