ชื่อ - นามสกุล :นางอารีรัตน์ นุชนิยม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :77 ม.7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :: 081–92
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองคลัง