ชื่อ - นามสกุล :นางสาววัลลภา โชคอำนวย
ตำแหน่ง :รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :034-703223 ต่อ 19
ที่อยู่ :77 ม.7 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :0819218962
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการแทน
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการแทน