ชื่อ - นามสกุล :นายณรงค์ จุ้ยเส็ง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน้าที่หลัก :0882407429
ที่อยู่ :
Telephone :0848482199
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ