ชื่อ - นามสกุล :นายณรงค์ จุ้ยเส็ง
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองวิชาการและแผนงาน
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน