ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจันทร์พิมพ์ กัลยาหัตถ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ดูแลเด็ก
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม
Telephone :081-776256
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม : ครูผู้ดูแลเด็ก