ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพันธชา ปิ่นตา
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :034 -703223 ต่อ 17
ที่อยู่ :สำนักงานเทศบาลตำบลบางนกแขวก เลขที่ 28 หมู่ที่ 2 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
Telephone :0926982838
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ