หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10
โดย : bnk9
อ่าน : 36
พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก น.ส.ขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาล และประชาชน ร่วมแรงร่วมใจตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ข้างถนนสายหลักบริเวณตลาดเก่าปากคลองบางนกแขวก ซอยศาลพ่อปู่ ซอยทางเข้าคานเรือ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10