หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก
โดย : bnk9
อ่าน : 36
ศุกร์์ ที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เทศบาลตำบลบางนกแขวก ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 โดยดำเนินการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจากการระบาดของ COVID-19