หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าเทศบาลฯ
โดย : bnk9
อ่าน : 32
อังคาร ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก น.ส.ขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาล ช่วยกันตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ เพื่อปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าเทศบาลฯ ให้โปร่ง โล่ง และสวยงาม