หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก
โดย : bnk9
อ่าน : 28
พุธ ที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบางนกแขวก ดำเนินการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด - 19 เชิงรุก ให้กับประชาชน กลุ่มเสี่ยง ผู้ประกอบการร้านค้า อสม. แรงงานต่างด้าว ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ โดยการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจ Rapid Antigen Test ในการดำเนินงานโครงการนี้ ได้ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนภาลัย มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 177 คน ซึ่งในการดำเนินงานในวันนี้ นายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่และผู้เข้ารับการตรวจ โดยมีนายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก และนางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรีฯ ให้การต้อนรับ