หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564
โดย : bnk9
อ่าน : 24
อังคาร ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2564
พิมพ์ 

วันที่ 14 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลบางนกแขวก ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 เทศบาลฯ ยังคงเว้นระยะห่างจากการแพร่เชื้อโควิด - 19 โดยดำเนินการประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom รวม 4 ห้อง