หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยการจัดการขยะในเขตเทศบาล
โดย : bnk9
อ่าน : 82
ศุกร์์ ที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 21 มกราคม  2565 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก ร่วมกับภาคีเครือข่ายในเขตเทศบาล โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพ ว่าด้วยการจัดการขยะในเขตเทศบาล ได้จัดทำร่างธรรมนูญสุขภาพ เพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันในการจัดการขยะ โดยมีนายวุฒิชัย ยามโคกสูง นายอำเภอบางคนที เป็นประธานพิธีเปิดลงนามความร่วมมือในธรรมนูญสุขภาพ ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนกแขวก