หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา และทอดผ้าป่าสามัคคี
โดย : bnk9
อ่าน : 78
จันทร์ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลบางนกแขวกจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ทอดผ้าป่าสามัคคี โดยถวายเทียนพรรษา ณ วัดโพธิ์งาม วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ในส่วนของการทอดผ้าป่าสามัคคี เทศบาลได้นำเงินจากการทอดผ้าป่ามอบให้กับวัดโพธิ์งาม วัดเจริญสุขารามวรวิหาร และวัดแม่พระบังเกิด (วัดคริสต์) ซึ่งการทอดผ้าป่าในครั้งนี้ ประชาชนร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงิน 106,993 บาท