หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม
โดย : bnk9
อ่าน : 111
จันทร์ ที่ 1 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

                                ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ
                                                        ฉบับที่ 13 พ.ศ.2565
                                         เรื่อง  การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม