หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565
โดย : admin
อ่าน : 182
พุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางนกแขวก
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565