หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : พ่นยุงในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดย : bnk9
อ่าน : 43
ศุกร์์ ที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการพ่นยุงในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 3 โดยการฉีดพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย ใช้เครื่องพ่นยุงติดตั้งบนท้ายรถยนต์และเครื่องพ่นยุงสะพายหลัง ตั้งแต่เวลา 04.30 - 12.00 น. บนถนนสายหลัก สายรอง โรงเรียน วัด ตรอก ซอกซอยที่มีครัวเรือนประชากรอาศัยอยู่