หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ฝังถังขยะเปียกให้กับประชาชนในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางนกแขวก
โดย : bnk9
อ่าน : 45
พุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 7 กันยายน 2565 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ดำเนินการฝังถังขยะเปียกให้กับประชาชนในหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 6 ตำบลบางนกแขวก เพื่อรณรงค์ให้ประชนในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก ลดปริมาณขยะ ส่งเสริมการคัดแยกที่ต้นทาง โดยให้ทุกครัวเรือนฝังถังขยะเปียกลดโลกร้อน โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากสมาชิกสภาเทศบาล และผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้าน