หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : มอบโล่รางวัลจากผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย : bnk9
อ่าน : 44
พุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบโล่รางวัลจากผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ เทศบาลตำบลบางนกแขวก และรับป้ายฝังถังขยะเปียกครบ 100% ทุกครัวเรือน โดยมีนายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก นายจิระพัฒน์ มีผล ปลัดเทศบาลตำบลบางนกแขวก ร่วมเดินทางรับรางวัลและป้ายดังกล่าวในครั้งนี้