หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : อบรมโครงการ ลด ละ เลิก หลีกเลี่ยงบุหรี่ ปี 2565
โดย : bnk9
อ่าน : 42
ศุกร์์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 23 กันยายน 2565 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก ประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการ ลด ละ เลิก หลีกเลี่ยงบุหรี่ ปี 2565 การอบรมในครั้งนี้วิทยากรได้ให้ความรู้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก ได้รับความรู้เข้าถึงพิษภัยของบุหรี่