หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยเชิงปฏิบัติการ จากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถรับ - ส่ง
โดย : bnk9
อ่าน : 36
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

วันที่ 28 กันยายน 2565 นายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก นางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนวัดเจริญฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางนกแขวก และเจ้าหน้าที่งานป้องกันเทศบาล ร่วมให้การส่งเสริมการเรียนรู้ในเด็กปฐมวัยเชิงปฏิบัติการ จากอุบัติเหตุเกี่ยวกับการลืมเด็กนักเรียนไว้ในรถรับ - ส่ง ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ส่วนตัว รถรับ - ส่งของโรงเรียน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอาจทำให้เด็กขาดอากาศหายใจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ เทศบาลฯ จึงให้เด็กทดลองปฏิบัติจริงในการปลอดล็อก การใช้แตร การลดกระจก และการเปิดประตู เพื่อเด็กจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้