หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
โดย : bnk9
อ่าน : 47
จันทร์ ที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

ขอแสดงความยินดีและขอบพระคุณผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 ทุกท่าน
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 17.00 น. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางนกแขวก ร่วมจัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 เพื่อแสดงความขอบคุณ และประกาศคุณงามความดี ที่บุคลากรได้ปฏิบัติงานมาจนครบเกษียณอายุราชการ โดยนายสุรศักดิ์ บุญประสพ นายกเทศมนตรีตำบลบางนกแขวก นางสาวขนิษฐา ทองเชื้อ รองนายกเทศมนตรี นางจารุวรรณ ถาวรรัตน์ ประธานสภาเทศบาล นายมานิต บุญประสพ ที่ปรึกษา นายสมศักดิ์ พนาเวชสันติ อดีตนายกเทศมนตรี และหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน กล่าว พร้อมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเกียรติคุณแด่นายจิระพัฒน์ มีผล ปลัดเทศบาลตำบลบางนกแขวก นางจันทร์พิมพ์ กัลยาหัตถ์ ครู คศ1 นายชลอ พิมเสน ผู้ช่วยช่าง นายอนันต์ชม จันทวาท พนักงานขับรถ ผู้เกษียณอายุราชการ ทั้ง 4 ท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สร้างสมคุณงามความดี ซึ่งภายในงานมีมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ชมวีดิทัศน์ความประทับใจ การแสดงจากเจ้าหน้าที่กองต่าง ๆ ผู้ร่วมงานทุกท่านได้สวมกอด บรรยากาศเป็นไปด้วยความซาบซึ้งและมีความอบอุ่นอย่างยิ่ง.