หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : ประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่และแผนพัฒนายุทธศาสตร์
โดย : bnk9
อ่าน : 143
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2562
พิมพ์ 

อำเภอบางคนทีร่วมกับเทศบาลตำบลบางนกแขวก จัดประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาระดับพื้นที่และแผนพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีชุดปฏิบัติการประจำตำบลและวิทยากรกระบวนการ (ครู ก.) เข้าร่วมขับเคลื่อนในการดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ เพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม