หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย ระบบ UHF-FM เป็นเครื่องรับชนิดแบบกลุ่มเเละเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากแม่ข่าย ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณและอุปกรณ์
โดย : admin
อ่าน : 105
พุธ ที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

ประกาศเทศบาลตำบลบางนกแขวก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครืื่องรับส่งวิทยุกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติ ชนิดไร้สาย
ระบบ UHF-FM เป็นเครื่องรับชนิดแบบกลุ่มเเละเพิ่มลดเสียงได้เป็นรายตัวจากแม่ข่าย ลำโพงฮอร์นขนาด
ไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว กำลังขับไม่ต่ำกว่า 60 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์รับสัญญาณและอุปกรณ์ติดตั้ง
จำนวนชุดละ 4 ตัว โดยติดตั้งจำนวน 4 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง