หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : อบรมโครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชน
โดย : bnk9
อ่าน : 89
พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบางนกแขวก จัดอบรมโครงการเผยแพร่กฎหมายในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนในเขตเทศบาลฯ ณ ห้องประชุมนกแขวก 1 โดยมีนายสุรศักดิ์ โรจน์ประดิษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้