หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชุมประชาคม
โดย : bnk9
อ่าน : 104
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

คณะกรรมการชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางนกแขวก ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน และเพื่อทบทวนจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลบางนกแขวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 7 - 17 กุมภาพันธ์ 2563