หมวดหมู่ : ข่าวกิจกรรมของเทศบาลฯ
หัวข้อ : รณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน
โดย : bnk9
อ่าน : 217
ศุกร์์ ที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์การสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน เพื่อขับเคลื่อนให้เป็น เมืองแห่งความสุข โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอบางคนที โรงพยาบาลนภาลัย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางคนที เทศบาลตำบลบางนกแขวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ตลาดนัดวัดคริสต์ ม.7 ต.บางนกแขวก